Пиукидс се наоѓа во МајаСопинг, Лугар де Ардегис, 4425-500 Угуас Сантас, Португалија


Часови на работа
Понеделник до недела и празници: 10am - 11pm

Локализација и контакт
Телефон: + 351 227 661 560